А Э Б В Г Гу Гъ Гъу Д Дж Дз Дзу Е Ж Жъ Жъу Жь З И Й К Ку Къ Къу Кхъ Кхъу Кl Кlу Л Лъ Лl М Н О П Пl Пlу Р С Т Тl Тlу У Ф Фl Х Ху Хъ Хъу Хь Ц Цу Цl Ч Чl Ш Шъ Шl Шlу Щ Щl Ю Я l
"l"-кlэ къригъэажьэхэр

Бжьыхьэ жэщ — Аслъэн lэсият

Розэ – lэшъхьэмэфэ Аслъан

Сшlэщтыгъэр сшlэрэп усимыlагъэмэ – lэшъхьэмэфэ Аслъан

lэдииху — Хьэмырзэ Азэмэт

lуащхьэмахуэ — Аслъэн lэсият

lэдииху — Тут Заур